Πλέον ἐπίσημη ἐπιβεβαίωση

Τὸ Γιούρογκρουπ ἐπιβεβαίωσε μὲ ἐπίσημο τρόπο τὸ τέλος τοῦ Μνημονίου καὶ τὴν ἀνάκαμψη τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας, κατὰ τὴν ἄτυπη συνεδρίασή του στὸ Ζάππειο, καὶ ἡ ἐπισφράγιση ἔρχεται μὲ τὴν ἐπίσκεψη τῆς Ἀγκέλας Μέρκελ σὲ δύο ἑβδομάδες∙ ἡ συνάντηση τοῦ προέδρου του καὶ ἐκείνων τῆς Εὐρωπαϊκῆς Κεντρικῆς Τραπέζης καὶ τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Μηχανισμοῦ Σταθερότητος, ὅπως καὶ τοῦ Βόλγφγκὰνγκ Σώυμπλε μὲ τὸν πρωθυπουργὸ εἶχε καθαρὰ πανηγυρικὸ χαρακτῆρα. Ἄλλωστε ἡ παράθεση δείπνου ἀπ’ τὸν Ἀντώνη Σαμαρᾶ στὸ Μουσεῖο Ἀκροπόλεως εἶχε τὴν μορφὴ τοῦ προσκυνήματος στὸν Ἱερὸ Βράχο καὶ στὸν πολιτισμό μας∙ ἡ σημερινὴ Ἑλλάδα δὲν ἔχει καμμία σχέση μὲ ἐκείνη πρὸ διετίας, ὅταν ὅλοι τὴν περιφρονοῦσαν καὶ τὴν λοιδωροῦσαν προκλητικά. Γύρισε ὁριστικὰ πλέον σελίδα καὶ ἡ ἔγκριση τῶν δόσεων ἀποτελεῖ τυπικὴ διαδικασία, διότι οἱ δυναμικοί μας κλάδοι ὁδηγοῦν στὴν ἀπογείωση τῆς οἰκονομίας μας, ὅπως τὸ ἀναγνώρισε περίτρανα ὁ Γερμανὸς ὑπουργὸς Οἰκονομικῶν.