ΠΑΣΟΚ, εἰκόνα διαλύσεως

Τὴν εἰκόνα διαλύσεως δίδει τὸ ΠΑΣΟΚ, μετὰ τὴν σύγκρουση τοῦ προέδρου του μὲ τὸν προκάτοχό του∙ στὴν πραγματικότητα σημειώνονται δύο ρεύματα, ἕνα στὴν κορυφή, μὲ τὸν πρώην πρωθυπουργὸ νὰ διαφοροποιεῖται ἀπ’ τὶς κυβερνητικὲς ἐπιλογὲς μὲ προκλητικὸ τρόπο, ἄλλο μὲ τὴν ἐπιστροφὴ πολλῶν ἀπολωλότων προβάτων στὴν βάση. Οἱ ἀντεγκλήσεις μεταξὺ τῶν δύο πολλὲς καὶ σκληρές, ὁ Γιῶργος Παπανδρέου ἔχει «ἄρρηκτους δσμοὺς μὲ τὸ ΠΑΣΟΚ, ἀλλὰ καὶ ἀρκετὲς ἐκκρεμότητες», δήλωσε ὁ Εὐάγγελος Βενιζέλος∙ «τὸ κόμμα εἴμαστε ὅλοι μας καὶ ὁ κόσμος του», ἀπάντησε ὁ προκάτοχός του. Πάντως τὸ ἄλλοτε κραταιὸ κόμμα φθίνει ἢ μᾶλλον ἔφθινε, γιατὶ ὅλο καὶ σημειώνεται ἐπιστροφὴ μὲ τὴν ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας, ὅπως μὲ ἐπιστρέφοντες βουλευτές.