Οὐκρανία, πρὸς ὁμοσπονδία

Ἡ ρωσικὴ πρόταση περὶ ὁμοσπονδιακῆς δομῆς τῆς Οὐκρανίας κερδίζει ἔδαφος, καθὼς τὴν ἀποδέχεται ἡ Ἀμερικὴ καὶ ἡ Γερμανία, ἐνῶ δὲν μετράει καθόλου ἡ μεταβατικἠ κυβέρνηση∙ τὸ κύριο πρόβλημα εἶναι ἡ ἀποκατάσταση τῆς ὁμαλότητος καὶ ὁ ἀφοπλισμός τῶν ἐνόπλων ἀκροδεξιῶν ὁμάδων, ποὺ ἀσκοῦν τὴν πραγματικὴ ἐξουσία στὸ Κίεβο, ἀλλὰ καὶ προκαλοῦν τὶς βίαιες ἀντιδράσεις τῶν ἀνατολικῶν ἐπαρχιῶν. Ἡ μεταβατικὴ κυβέρνηση ἀντιμετωπίζει σοβαρὰ προβλήματα, εἶναι ὅμηρος τῶν ἐνόπλων καὶ δὲν ἀναγνωρίζεται ἀπ’ τὶς ρωσόφωνες ἀνατολικὲς ἐπαρχίες∙ οἱ Ἀμερικανοὶ τώρα κατάλαβαν, ὅτι, ἐὰν δώσουν ὅπλα στὴν Οὐκρανία, θὰ τὰ πάρουν οἱ ἀκροδεξιοί, ἀλλὰ καὶ θὰ προκαλέσουν τὴν ἄμεση ἀντίδραση τῶν ρωσόφωνων, οἱ ὁποῖοι πολὺ εὔκολα ἐξοπλίζονται ἀπ’ τὸν οὐκρανικὸ στρατό, τὸν ὁποῖο ἐλέγχουν, κι ἀπ’ τοὺς Ρώσους. Κάτω ἀπ’ αὐτὲς τὶς συνθῆκες ἡ χώρα ὁδηγεῖται σὲ ἐμφύλιο πόλεμο, μὲ ἄγνωστες τὶς ἐπιπτώσεις στὶς γειτονικές της καὶ τὶς ἀντιδράσεις τῆς Μόσχας.