Ἀνοδικὲς τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνοδικὲς τάσεις παγκοσμίως, μὲ τὴν ἐλπίδα ὁριστικῆς ἐκτονώσεως τῆς οὐκρανικῆς κρίσεως∙ τὸ εὐρὼ παρέμεινα σταθερὸ στὰ 1,3792 δολλάρια καὶ ἀνοδικὰ στὰ 142,5950 γιέν, ἐνῶ σὲ χαμηλότερα ἐπίπεδα κινήθηκε ὁ χρυσός, 1286,50, καὶ σὲ σταθερὰ τὸ πετρέλαιο, 107,60. Παρὰ τὴν σταθεροποίηση στοὺς ρυθμοὺς ἀνόδου τῆς κινεζικῆς βιομηχανίας, οἱ ἀγορὲς δὲν ἐπηρεάσθηκαν, μᾶλλον διότι ἡ Τζάνετ Γιέλὲν ὑποσχέθηκε τὴν αὔξηση τῆς ρευστότητος τῆς ἀμερικανικῆς οἰκονομίας, χωρὶς ὅμως νὰ δεσμευθεῖ χρονικά∙ ἡ συνεδρίαση τοῦ Γιούρογκρουπ στὴν Ἀθήνα καὶ οἱ αἰσιόδοξες προβλέψεις γιὰ τὴν ἀνάκαμψη τῆς εὐρωπαϊκῆς καὶ ἑλληνικῆς οἰκονομίας χαρακτηρίσθηκαν καλοὶ οἰωνοὶ ἀπ’ τοὺς οἰκονομικοὺς κύκλους. Φυσικά, παραμένουν τὰ προβλήματα τῆς Γαλλίας, ἀλλὰ ὅλοι ἀναμένουν τὴν ἀνακοίνωση τοῦ οἰκονομικοῦ προγράμματος τοῦ νέου πρωθυπουργοῦ της∙ οἱ Εὐρωπαῖοι εὐελπιστοῦν ὅτι ὁ Μανουὲλ Βὰλς δὲν θὰ δείξει τὴν διστακτικότητα καὶ τὴν ἀτολμία τῆς προηγουμένης κυβερνήσεως στὸ διάστημα τῆς τελευταίας διετίας.