Ἐπιβίωση τοῦ πλανήτου μας

Τὸν κίνδυνο, γιὰ τὴν ἐξαφάνιση τοῦ ἀνθρωπίνου εἴδους ἀπ’ τὴν Γῆ, προτάσσει ἡ Ἐπιτροπὴ τοῦ ΟΗΕ γιὰ τὸ κλίμα, στὴν ἐμπεριστατωμένη ἔκθεσή της∙ οἱ πρωτοφανεῖς φυσικὲς καταστροφές, ὅπως οἱ πολικὲς θεομηνίες στὴν Βόρειο Ἄμερικὴ καὶ στὴν Δυτικὴ Εὐρώπη, οἱ κατακλυσμιαῖες πλημμύρες, ἡ ξηρασία, ἡ ἄνοδος τῆς θερμοκρασίας εἶναι ὁρισμένα ἀπ’ τὰ ἀκραῖα φαινόμενα, μὲ καταστροφικὲς συνέπειες. Ἡ μέση θερμοκρασία ἐκτιμᾶται ὅτι θὰ αύξηθεῖ κατὰ δύο μὲ τέσσερες βαθμοὺς Κελσίου, μέχρι τὸ τέλος τοῦ αἰῶνος, ἐὰν δὲν ληφθοῦν μέτρα γιὰ τὴν ἀποκατάσταση τοῦ κλίματος∙ οἱ προειδοποιήσεις μένουν ὅμως στὸ κενό, καθὼς οἱ Ἡνωμένες Πολιτεῖες ἀρνοῦνται τὴν ἀνανέωση τοῦ Πρωτογόλου τοῦ Κυότο, ποὺ προβλέπει τὶς σχετικὲς ρυθμίσεις. Παρὰ τὶς βιβλικὲς καταστροφὲς ἀπ’ τὶς πολικὲς καταιγίδες, συνεχίζουν νὰ ἀρνοῦνται.