Ἑνίσχυση σινοευρωπαϊκῶν

Στὴν ἐνίσχυση τῶν σινοευρωπαϊκῶν σχέσεων ὁδήγησε ἡ ἐπίσκεψη τοῦ Ξὶ Τζιπὶνγκ σὲ τέσσερες εὐρωπαϊκὲς πρωτευουσες, Χάγη, Παρίσι, Βερολίνο καὶ Βρυξέλλες∙ στὴν ἕδρα τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως ὁ Κινέζος πρόεδρος εἶχε συνάντηση μὲ τὸν Μανουέλ Μπαρόζο καὶ τὸν Χέρμαν Φονρουπάι, γιὰ τὴν διερεύνηση τῆς συνεργασίας σὲ κοινοτικὸ ἐπίπεδο. Οἱ δύο πλευρὲς εἶναι ἀμοιβαῖα οἱ πρῶτοι ἐμπορικοὶ ἑταῖροι, καθὼς ἔχουν συμπληρωματικὴ παραγωγὴ στοὺς περισσότερους κλάδους∙ ἡ Κίνα προχώρησε στὴν παραγγελία ἑβδομήκοντα ἀεροσκαφῶν AirbusΑ320, ἀλλὰ καὶ κεφαλαιουχικῶν ἀγαθῶν στὴ Γερμανία. Στὴν πραγματικότητα πρόκειται γιὰ τὴν πρώτη μεγάλη περιοδεία στὴν Εὐρώπη τοῦ νέου Κινέζου ἡγέτου, ἐνῶ ἡ χώρα του ἔχει ἐφαρμόσει αὐστηρὸ πρόγραμμα ἀποκαταστάσεως τοῦ κλίματος, ἐπειδὴ ὅλες οἱ μεγάλες πόλεις της ὑποφέρουν ἀπὸ νέφος αἰθαλομίχλης∙ συμφωνεῖ στὸ θέμα αὐτὸ μὲ τὴν Εὐρώπη.