Δεύτερη ἐπίσκεψη τῆς Ἀγκέλας Μέρκελ

Ἡ δεύτερη ἐπίσκεψη τῆς Ἀγκέλας Μέρκελ, μέσα σὲ δεκαοκτὼ μῆνες στὴν χώρα μας, ἀποβλέπει στὴν ἐπιβράβευση τῶν θυσιῶν καὶ τῶν ἐπιτυχιῶν τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ∙ ἡ καγκελάριος ἦταν ὁ πρῶτος Εὐρωπαῖος ἡγέτης ποὺ ἐπισκέφθηκε τὴν Ἑλλάδα, τὸν Ὀκτώβριο τοῦ 2012, ὅταν ὅλα ἦταν μαῦρα καὶ δὲν διαφαινόταν ἐλπίδα αἰσιοδοξίας στὸν ὁρίζοντα, ἐκτὸς ἀπ’ τὰ δικά της ἐνθαρρυντικὰ λόγια. Τώρα ἔρχεται, γιὰ τὴν ἐπιβεβαίωση τῶν προβλέψεών της καὶ τὴν ἀποστολὴ μηνύματος πρὸς ὅλους, ὅτι ἡ Εὐρωζώνη ξέρει νὰ στηρίζει τοὺς ἑταίρους της καὶ νὰ τοὺς συμπαρίσταται στὶς δύσκολες στιγμές τους. Ἡ συνοχὴ τῶν Εὐρωπαίων ἐνισχύεται σημαντικά, καθὼς ἔχουμε ἐπιτύχει καὶ τὴν καθιέρωση τῆς ἑνιαίας τραπεζικῆς ἀγορᾶς∙ τὸ ἑπόμενο βῆμα εἶναι ἡ πολιτικὴ ἑνοποίηση, εὔκολη ἀπὸ πρακτκῆς πλευρᾶς.