Δεδομένο τέλος μνημονίων

Ἡ ἀναγνώριση τοῦ τέλους τῶν μνημονίων, μετὰ τὶς συσκέψεις τῶν Εὐρωπαίων, εἶχε ἄμεση τὴν ἀντανάκλασή της στοὺς διεθνεῖς οἰκονομικοὺς κύκλους∙ δὲν ὑπάρχει ξένο ἔντυπο, καὶ περισσότερο ὅσα μᾶς εἶχαν λοιδορήσει τὴν τετραετία, ποὺ νὰ μὴν μᾶς πλέκει τὸ ἐγκώμιο. Ἡ σύσταση καὶ τυπικὰ τῆς ἑνιαίας τραπεζικῆς πολιτικῆς ἀποτελεῖ τὸ ἀπαραίτητο βῆμα γιὰ τὴν παροχὴ ρευστότητος στὴν ἀγορά, ἀλλὰ καὶ θεωρεῖται μεγάλη ἐπιτυχία τῆς ἑλληνικῆς προεδρίας, διότι ἐξασφάλισε τὴν ὁλοκλήρωσή της, ἐνῶ οἱ προηγούμενες εἶχαν συναντήσει δυσκολίες∙ οἱ χειρισμοὶ τοῦ Γιάννη Στουρνάρα ἀποδείχθηκαν ἔξυπνοι, κάτι ποὺ τὸ ἀναγνώρισαν στὶς Βρυξέλλες. Ἡ ἀλλαγὴ τῆς ψυχολογίας τοῦ κόσμου εἶναι τὸ σημαντικότερο, «ξανοιγονται ὅλοι», εἶναι ἡ κοινὴ φράση στὴν κοινὴ γνώμη, μετὰ ἀπ’ τὴν μακρὰ κατάθλιψη∙ ἡ σύμπτωση τῶν γεγονότων αὐτῶν μὲ τὶς γιορτὲς τοῦ Πάσχα, ποὺ συμπίπτει μὲ ἐκεῖνο τῶν Καθολικῶν, μετατρέπεται σὲ ἐφαλτήριο γιὰ τὴν οἰκονομία.