Εἴμαστε πιὸ ἀνεξάρτητοι

Τὴν διαβεβαίωση, ὅτι «εἴμαστε πιὸ ἀνεξάρτητοι», μετὰ τὴν ἔξοδο ἀπ’ τὴν κρίση, ἔδωσε πρὸς τοὺς Εὐρωπαίους ἀξιωματούχους ὁ πρωθυπουργός, κατὰ τὴν ὁμιλία του στὸ δεῖπνο στὸ Μουσεῖο τῆς Ἀκροπόλεως∙ ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς πρόσθεσε , ὅτι βρισκόμαστε στὸ μέρος ὅπου γεννήθηκε ἡ δημοκρατία, ἡ ὁποία εἶναι κάτι περισσότερο ἀπὸ πολιτικὸ σύστημα, «ἀποτελεῖ προϋπόθεση τῆς ἀνθρώπινης ἀξιοπρέπειας». Ἡ Ἑνωμένη Εὐρώπη ἔχει κτίσει τὴν δική της κληρονομιά, πρόσθεσε, κι εἶναι, πιὸ ἑνωμένη ἀπὸ ποτέ, πιὸ σταθερὴ ἀπὸ ποτέ, ἐμπνέοντας ἐμπιστοσύνη στοὺς λαούς της καὶ κερδίζοντας τὸ σεβασμὸ τῶν ἄλλων. «Ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες μετατρέψαμε μιὰ ἐπώδυνη κρίση σὲ εὐκαιρία, γιὰ νὰ ἀλλάξουμε τὴν χώρα μας καὶ νὰ ἀποδεσμεύσουμε τὶς δυνατότητές μας»