Ἔλεγχος Εἰσαγγελέως σὲ μκο

Στὸν Εἰσαγγελέα γιὰ ἔλεγχο ἔστειλε τἂ στοιχεῖα 908 μὴ κυβερνητικῶν ὀργανώσεων ὁ ὑφυπουργὸς Οἰκονομικῶν, ἐνῶ συνεχίζεται ἡ ἔρευνα καὶ γιὰ τὶς ὑπόλοιπες∙ ὁ Γιάννης Μαυραγάνης δἠλωσε, ὅτι γιὰ τὶς ὀργανώσεις αὐτὲς ἔχουν διαπιστωθεῖ παρατυπίες στὴν ἐκτέλεση τοῦ ἔργου τους καὶ κυρίως ἔλλειψη παραστατικῶν, γιὰ τὴν δικαιολόγηση τῶν δαπανῶν, μὲ ἐπακόλουθο τὴν διενέργεια δικαστικῆς ἐρεύνης, ὡς πρὸς τὸ θέμα. Δηλαδή, ὁ ἔλεγχος δὲν σταμάτησε ποτέ, ἐξ οὗ καὶ ἡ ἀνησυχία πολλῶν κορυφαίων πολιτικῶν∙ οἱ κακὲς γλῶσσες λένε ὅτι τὸ πρόβλημα μὲ τὸν πρώην πρωθυπουργὸ ἀφορᾶ τὶς μὴ κυβερνητικὲς ὀργανώσεις, μαζὶ μὲ τὰ οἰκονομικὰ τοῦ ΠΑΣΟΚ∙ ἀμφότερα εἶναι στὰ χέρια τοῦ σημερινοῦ προέδρου του καὶ ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν πλέον.