Σταθεροποιητικὲς ἀγορὲς

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν σταθεροποιητικὲς τάσεις, μετὰ τὸν σχηματισμὸ τῆς γαλλικῆς κυβερνήσεως καὶ τὴν ὑπόσχεση γιὰ ἐνίσχυση τῆς ρευστότητος στὴν ἀμερικανικὴ οἰκονομία∙ τὸ εὐρὼ διατηρήθηκε σταθερό, στὰ 1,3793 δολλάρια, ἀλλὰ ἀνβηκε στὰ 143,0140 γιέν, μὲ τὸν χρυσὸ σταθερό, 1284, καὶ τὸ πετρέλαιο πτωτικά, 104,50. Οἱ ἀγορὲς κινοῦνται μὲ τοὺς κανονικούς τους ρυθμούς, μετὰ τὴν ἐκτόνωση τῆς οὐκρανικῆς κρίσεως καὶ τὴν στροφὴ πρὸς τὴν ἀνάπτυξη∙ οἱ ἀποφάσεις τοῦ Ecofin στὴν Ἀθήνα, γιὰ τὴν σύσταση τοῦ Ταμείου Πιστωτικῆς Σταθερότητος, δηλαδὴ τὴν καθιέρωση τῆς ἑνιαίας τραπεζικῆς ἀγορᾶς ἀνοίγει τὸν δρόμο γιὰ τὴν ἄσκηση τῆς ἀναπτυξιακῆς πολιτικῆς κι ἀπομένει ἡ ἀπόφασή της σὲ ἐπίπεδο Εὐρωπαϊκοῦ Συμβουλίου. Στὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖςς, οἱ δηλώσεις τῆς Τζάνετ Γιέλεν, γιὰ ἐνίσχυση τῆς ρευστότητος, δὲν εἶχαν τὴν ἀναμενόμενη εὐνοϊκὴ ἀπήχηση στοὺς οἰκονομικοὺς κύκλους, διότι δὲν ἀνακάλεσε τὴν προηγούμενη ἀπόφαση τοῦ Ὁμοσπονδιακοῦ Ἀποθεματικοῦ Ταμείου, γιὰ διαποκὴ τῆς ἀγορᾶς κρατικῶν ὁμολόγων.