ΣΙΑ, παραπληροφόρηση ὅλων

Στὴν παραπληροφόρηση ὅλων, ἀκόμη καὶ τοῦ Ἀμερικανοῦ προέδρου, ἐπιδιδόταν ἡ ΣΙΑ, σύμφωνα μὲ ἔκθεση τῆς Γερουσίας καὶ μετὰ ἀπὸ ἑξαετῆ ἔρευνα∙ ἡ ἀμερικανικὴ ὑπηρεσία πληροφοριῶν παρακολουθοῦσε δεκάδες χιλιάδες πολίτες τῆς χώρας, ἀλλὰ στὶς ἐκθέσεις της πρὸς τὸν πρόεδρο δὲν παρουσίαζε τὰ πραγματικὰ στοιχεῖα, μὲ ἀποτέλεσμα τὴν ἀτελῆ καὶ πολλὲς φορὲς ἐσφαλμένη ἐνημέρωσή του. Ἡ ἔκθεση περιλαμβάνει 6000 σελίδες καὶ ἀφορᾶ περισσότερο τὴν περίοδο τῆς προεδριας τοῦ Τζώρτζ Μποὺς τοῦ νεωτέρου, μετὰ τὴν τρομοκρατικὴ ἐπίθεση κατὰ τῶν δίδυμων πύργων∙ ἡ Ἐπιτροπὴ τῆς Γερουσίας μελετάει ἀκόμη τὰ πορίσματα καὶ δὲν κατέληξε στὴν ἀπόφαση τῆς διαβιβάσεως τῆς ἐκθέσεως στὴν δικαιοσύνη, ἂν καὶ αὐτὸ θεωρεῖται πολὺ πιθανό. Πρόκεται γιὰ τὴν δεύτερη ἀποκάλυψη γιὰ τὶς παρακολουθήσεις τῶν μυστικῶν ὑπηρεσιῶν, μετὰ τὴν NSA.