Σαφὴς ἐμπιστοσύνη ἀγορῶν

Ἡ σαφὴς ἐμπιστοσύνη τῶν ἀγορῶν πρὸς τὴν ἑλληνικὴ οἰκονομία ἐκδηλώνεται ποικιλοτρόπως, μὲ τὴν ὑποχώρηση τῶν ἐπιτοκίων τῶν ὁμολόγων μας, ἀλλὰ καὶ τὴν προσέλκυση κεφαλαίων σὲ ὅλους τοὺς δυναμικούς της κλάδους∙ στὸν κόσμο τῆς ἀγορᾶς ἡ ἐμπιστοσύνη διαχέεται γρηγορώτερα καὶ «παρασύσει» τοὺς ὀλίγους διστακτικοὺς ἀκόμη. Ἡ ἀναδιάρθρωση τῶν κονδυλίων ΕΣΠΑ, γιὰ ἀπορρόφηση στὸ 8% φέτος, σημαίνει ἐνίσχυση τῆς ρευστότητος τῶν ἐπιχειρήσεων καὶ περισσότερο τῶν μικρομεσαίων ποὺ τὴν ἔχουν ζωτικὴ ἀνάγκη∙ ἀπὸ τὴν ἄλλη, ἐντὸς τοῦ ἔτους ἀρχίζουν τὰ ἔργα στὸ Ἑλληνικό, μὲ τὴν λειτουργία τῶν πρώτων τμημάτων τοῦ πάρκου τοῦ χρόνου καὶ ὁλοκλήρου μέσα στὸ 2017. Ἡ ρευστοποίηση κερδῶν στὸ Χρηματιστήριο, καὶ μᾶλλον καὶ οἱ παρεμβάσεις καὶ τῶν κυκλωμάτων τῆς ἀτλαντικῆς διαπλοκῆς, θεωρεῖται παροδικὸ φαινόμενο, καθὼς κρίνεται ὡς βαρόμετρο τὸ ἅλμα τῆς τραπέζης Ἄλφα, τῆς ὁποίας κυκλοφοροῦν σήμερα οἱ μετοχὲς ἀπ’ τὴν αὔξηση τοῦ κεφαλαίου της. Αἰσιόδοξα μηνύματα.