Ἐπιτυχία ἐκδόσεως ὁμολόγου

Ἡ ἑπόμενη δοκιμασία τῆς χώρας μας εἶναι ἡ ἔκδοση ὁμολόγου στὶς ἀγορὲς μᾶλλον μέσα στὸ τρέχον τρίμηνο∙ ἡ ἀπόφαση ἔχει ληφθεῖ κι ὁ πρωθυπουργὸς θὰ κανονίσει τὴν κατάλληλη στιγμή, ἀναλόγως πρὸς τὴν στάση τῶν ἀγορῶν ἀπέναντι στὴν ἑλληνικὴ οἰκονομία. Οι λόγοι εἶναι περισσότερο ψυχολογικοὶ καὶ λιγώτερο πρακτικοί, ἐπειδὴ ἡ χώρα μας καλύπτει τὶς ἀνάγκες της γιὰ τὴν ἑπόμενη διετία∙ ἤδη ὁ διεθνὴς οἰκονομικὸς τύπος ἀναγνώρισε τὴν ἐπιτυχία τοῦ προγράμματος ἐξυγιάνσεως τῆς οἰκονομίας μας, μὲ σχόλια μάλιστα, ἀποδοκιμαστικὰ σαφῶς γιὰ τὶς πρὸ ὀλίγων ἀκόμη ἑβδομάδων ἐπικρίσεις του ἢ τὴν ἄκρατον καταστροφολογία του. Ἡ ἀξιοπιστία ἔχει ἀποκατασταθεῖ, ἀλλὰ ἔχουμε καὶ τὸ ἅλμα τῆς ἀναπτύξεως φέτος, ὅπως διαφαίνεται στὸν ὁρίζοντα.