Ἄκρατος ὑπεροψία συμβούλου

Ἀπὸ ἄκρατο ὑπεροψία εἶχε προσβληθεῖ ὁ παραιτηθεὶς Γραμματέας τοῦ Ὑπουργικοῦ Συμβουλίου, διαφορετικὰ δὲν ἐξηγεῖται ἡ στάση του∙ ἡ θέση εἶναι ἄκρως ἐμπιστευτικὴ στὸν πρωθυπουργὸ καὶ κρίσιμη, διότι σχετίζεται μὲ τὴν λειτουργία τῆς κυβερνήσεως καὶ τὸν προγραμματισμὸ τῆς ἡμερησίας διατάξεως τῆς Βουλῆς. Φαίνεται ὅμως ὅτι ὑπερέβη κάθε ὅριο καὶ παρενέβαινε κι ἐκτὸς τῶν ἁρμοδιοτήτων του, ὄχι μόνο ὁ ἴδιος ἀλλὰ καὶ ἡ οἰκογένειά του∙ οἱ μὲ ὑπεροβολικὴ οἰκειότητα συχνὲς συναντήσεις μὲ τοὺς ἀκροδεξιοὺς ἐπέτρεψαν στὸν βουλευτή τους τὸν έγκλωβισμό του στὴν παγίδα. Τοὺς εἶχε ἀπεριόριστη ἐμπιστοσύνη, ὥστε νὰ ἐπικρίνει καὶ τὸν πρωθυπουργὸ στὶς συζητήσεις μαζί τους, ἐμφανιζόταν ὡς ὑπερεξουσία ἀπέναντι στοὺς τρίτους. Κάτι ἄλλο ὑποκρύπτουν οἱ ἐπιδόσεις του…