Γαλλία, ἀποδείξεις ἔργου

Ἡ νέα κυβέρνηση τῆς Γαλλίας ἔχει πολλὲς δυσκολίες μπροστά της, στὸ ἐσωτερικὸ καὶ στὴν Εὐρώπη, καθὼς πρέπει σὲ σύντομο χρονικὸ διάστημα νὰ δείξει πειστικὸ ἔργο∙ ἡ ἀλλαγὴ τῆς ψυχολογίας τῶν Γάλλων εἶναι τὸ πρῶτο πρόβλημα, διότι ἔχουν άπογοητευθεῖ ἀπ’ τὴν σοσιαλιστικὴ ἐξουσία τῆς διετίας καὶ ἀναζητοῦν διέξοδο. Ὁ Μανουὲλ Βάλς, μικρὸς τὸ δέμας, ἐμφανίζεται δυναμικὸς καὶ ἀποφασιστικός, ἀλλὰ ἀπομένει ἡ ἀπόδειξη στὴν πράξη∙ τρία εἶναι τὰ μεγάλα προβλήματα, ἡ περικοπὴ πενῆντα δις εὐρὼ τὸ τρέχον ἔτος, ἡ ἰσοσκέλιση τοῦ προϋπολογισμοῦ καὶ ἡ προώθηση τῶν μεταρρυθμίσεων∙ ὁ Φρανσουὰ Ὁλλὰντ εἶχε ἐπιδείξει ἄκρα ἐλαστικότητα καὶ ὑποχωροῦσε στὴν ὅποια πίεση τῶν ὀργανωμενων συμφερόντων, μὲ ἀποτέλεσμα τίποτε νὰ μὴν προχωράει, ἐνῶ τὰ προβλήματα πολλαπλασιάζονταν καὶ οἱ ἐπικρίσεις τῶν Βρυξελλῶν ἐπίσης. Στὰ θέματα ἐξωτερικῆς πολιτικῆς μᾶλλον δὲν ἀλλάζει τίποτε, μὲ τὴν περιθωριοποίηση τῆς χώρας στὴν Εὐρωζώνη, χάνει τὸν προηγούμενο πρωτεύοντα ρόλο της.