Ἀνάμικτες τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνάμικτες τάσεις, καθὼς δὲν διευκρινίσθηκε ἀκόμη ἡ ἀμετρικανικὴ νομισματικὴ πολιτικὴ καὶ παρά τὴν αἰσιοδοξία ἐνισχύσεως τῆς ρευστότητος στὴν Εὐρωζώνη∙ τὸ εὐρὼ παρέμεινε σταθερό, 1,3771 δολλάρια καὶ 143,1415 γιέν, μὲ τὸν χρυσὸ σὲ ἐλαφρὰ ἄνοδο, 1287,25, ὅπως καὶ τὸ πετρέλαιο, 105,14. Ἡ Εὐρωπαϊκὴ Κεντρικὴ Τράπεζα διατήρησε σταθερὸ τὸ βασικὸ ἐπιτόκιο, 0,25%, ἂν καὶ ἄφησε νὰ ἐννοηθεῖ ὅτι θὰ μειωθεῖ τὶς προσεχεῖς ἑβδομάδες καὶ σὲ ἀνρητικὰ ἐπίπεδα, γιὰ τὴν ἐνίσχυση τῆς ρσυστότητος τῆς ἀγορᾶς∙ ἡ συμφωνία στὸ Γιούρογκρουπ τῶν Ἀθηνῶν ἐπιτρέπει τὴν προσδοκία αὐτή. Στὴν Κίνα ἡ κυβέρνηση ἀνακοίνωσε τὴν διάθεση 24,5 δις δολλαρίων γιὰ τὴν χρηματοδότηση τῶν μικρομεσαίων ἐπιχειρήσεων καὶ τὴν ἐπιτάχυνση τῶν ρυθμῶν ἀναπτύξεως, ἀλλὰ πάντοτε στὰ πλαίσια τῆς ἐφαρμογῆς τῶν μέτρων ἀποκαταστάσεως τοῦ κλίματος καὶ περισσότερο περιοριμοῦ τῶν ρύπων στὶς μεγάλες πόλεις τῶν ἀνατολικῶν ἀκτῶν. Ὅλοι ἀναγνωρίζουν ὅτι ἡ ζωὴ εἶναι πλέον ἀνυπόφορη.