ΣΥΡΙΖΑ, ἀνάκρουση πρύμνας

Τὰ κόμματα τῆς ἀντιπολιτεύσεως ἀνακρούουν πρύμναν στὴν ὑπόθεση Μπαλτάκου κι ἀναζητοῦν τρόπους ὑπαναχωρήσεως ἀπ’ τὶς ἀρχικές τους θέσεις, ἐνῶ καὶ ἡ ἀκροδεξιὰ καταγράφει τὶς ἀρνητικὲς συνέπειες∙ στὶς συγκεντρώσεις της ἡ προσέλευση μειώνεται αἰσθητὰ καὶ μόνο ἡ διαπλοκὴ τὴν παρουσιάζει σταθερή. Ἡ ἀντεπίθεση τοῦ Εὐάγγελου Βενιζέλου στὴ διακαναλικὴ συνέντευξη ἦταν ἀρκετὰ πειστικὴ στὴν ἐπιχειρηματολογία του∙ ὁ ΣΥΡΙΖΑ ἰδιαιτέρως ὀφείλει ἀποδεῖξαι, ὅτι δὲν ἔχει ὑπόγεια ἐπικοινωνία μὲ τὴν ἀκροδεξιά, ὅπως ἀποδεικνύεται ἀπ’ τὶς ἐπίσημες θέσεις του καὶ τὶς δηλώσεις πολλῶν στελεχῶν του. Στὴν πολιτικὴ μετράει τὸ δοκεῖν, ἡ εἰκόνα ποὺ δίδεις στὴν κοινὴ γνώμη κι ὄχι τὸ εἶναι, ὁ πραγματικός σου ἑαυτός∙ σὲ μιὰ χώρα μάλιστα βαθειὰ τραυματισμένη, μὲ τὴν μείωση κατὰ 40% τοῦ κατὰ κατὰ κεφαλὴν εἰσοδήματος στὴν τετραετία, ἡ ἀξιολόγηση εἶναι αὐστηρὴ σήμερα, σὲ σύγκριση μὲ τὶς παλαιότερες ἐποχές. Στὸν σκληρὸ αὐτὸν τοῖχο προσκρούει ἡ παραπληροφόρηση τῆς διαπλοκῆς.