Οὐκρανία, ἕρπουσα κρίση

Ἡ κρίση στὴν Οὐκρανία παραμένει ἕρπουσα, ὄχι μόνο ἐπειδὴ ἔχει γίνει ἡ ἀπόσπαση τῆς Κριμαίας, ἀλλὰ περισσότερο γιὰ τὰ οἰκονομικὰ προβλήματα καὶ τὴν ἄρνηση τῶν ἀνατολικῶν ἐπαρχιῶν τοῦ νὰ ἀποδεχθοῦν τὴν μεταβατικὴ κυβέρνηση∙ ἡ ἀνασφάλεια δεσπόζει στὸ Κίεβο καὶ στὶς δυτικὲς ἐπαρχίες, ὅταν προχθὲς ἀπήχθη καὶ ἐδολοφονήθη ἕνας φιλοκυβερνητικὸς δημοσιογράφος, ἀφοῦ προηγουμένως βασανίσθηκε σκληρά. Ἡ κυβέρνηση ἀδυνατεῖ νὰ ἐφαρμόσει τοὺς ὅρους τοῦ Διεθνοῦς Νομισματικοῦ Ταμείου, ὄχι μόνο στὶς ρωσόφωνες περιοχές, ἀλλὰ καὶ στὶς δυτικές, ἐπειδὴ τὸ κράτος δὲν δουλεύει, διότι οἱ ὑπάλληλοι δὲν πληρώνονται, ἀφοῦ οἱ πλούσιες ἀνατολικὲς περιοχὲς δὲν στέλνουν τὰ δημόσια ἔσοδα, κι ἀναζητοῦν τρόπους διατροφῆς τῆς οἰκογενείας των∙ σὲ αὐτὰ προστίθεται καὶ ἡ αὔξηση τῆς τιμῆς τοῦ φυσικοῦ ἀερίου ἀπ’ τὴν Γκάζπρομ στὰ 485 δολλάρια, ἀπὸ 268 προηγουμένως. Ἡ μεταβατικὴ κυβέρνηση ἀνακοίνωσε ὅτι δὲν θὰ δεχθεῖ τὴν αὔξηση, ἀλλὰ πρέπει νὰ βρεῖ ἐναλλακτικὲς πηγές.