Παλαιστίνη, πρὸς ἀδιέξοδο

Ἡ κατάσταση στὴν Παλαιστίνη παραμένει ἐκρηκτικὴ καὶ τὸ ἀδιέξοδο εἶναι ἐπὶ θύραις, μὲ θερμὰ ἐπεισόδια στὴ συνέχεια∙ οἱ Παλαιστίνιοι κατηγοροῦν τὴν ἰσραηλινὴ κυβέρνηση, ὅτι ἀρνεῖται τὴν ἀποφυλάκιση τῶν προσυμωνηθέντων φυλακισμένων, στὰ πλαίσια τῆς συμφωνίας μὲ τὴν παρουσία τοῦ Ἀμερικανοῦ ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν, ἀλλὰ αὐτοὶ ἀντιτάσσουν ὅτι προβαίνουν σὲ διεθνεῖς συμφωνίες, πρὶν ἀπ’ τὴν ἐπίλυση τοῦ κοινοῦ προβλήματός τους. Οἱ ἀμοιβαῖες κατηγορίες ὁδηγοῦν στὴν ἐπιδείνωση τῶν διαφορῶν, ἐνῶ καὶ ὁ Τζὼν Κέρρυ ἀνέβαλε τὴν ἐπίσκεψή του στὴν περιοχή∙ ἀπὸ τὴν ἄλλη, ἡ ἰσραηλινὴ ἀεροπορία ἐπανέλαβε τὶς ἐπιθέσεις της κατὰ τῆς Γάζας, ἀπὸ ὅπου οἱ μαχητές της ἀπαντοῦν μὲ τὴν ἐκτόξευση ρουκετῶν. Οἱ ἀντιθέσεις στὸ ἐσωτερικὸ τῆς ἰσραηλινῆς κυβερνήσεως εἶναι μᾶλλον τὸ κύριο πρόβλημα, ἐπειδὴ οἱ ἀκροδεξιοὶ πιέζουν γιὰ τὴν συνέχιση τῆς ἀνοικοδομήσεως στὴν δυτικὴ ὄχθη καὶ στὴν Ἀνατολικὴ Ἱερουσαλήμ, γεγονὸς ποὺ θεωρεῖται ὡς ἄκρα ἐπιθετικὴ τακτικὴ ἀπ’ τοὺς Παλαιστινίους.