Ὁμολογία σαφέστατη ἑλληνικῶν ἐπιτυχιῶν

Ἡ ἐπίσκεψη τῆς Ἀγκέλας Μέρκελ καὶ τὰ ἐγκωμιαστικὰ σχόλια τοῦ διεθνοῦς τύπου ἐπισφραγίζουν στὴν πραγματικότητα τὴν μεγάλη στροφὴ τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας∙ ἀπ’ τὸ χεῖλος τῆς καταστροφῆς στὴν ἀνάταση, ὅταν μάλιστα ἐλάχιστοι πίστευαν στὴν ἐπιτυχία καὶ ὁ πρῶτος ἀπὸ αὐτοὺς ἦταν ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς. Ἄλλωστε ἡ καγκελάριος, κατὰ τὴν πεντάωρη παραμονή της στὴν Ἀθήνα, θὰ ἔχει συναντήσεις, ἐκτὸς ἀπ’ τὸν πρωθυπουργό, μὲ Ἕλληνες καὶ Γερμανοὺς ἐπιχειρηματίες οἱ ὁποῖοι ἔχουν ἐκδηλώσει ἤδη ἐνδιαφέρον γιὰ ἐπενδύσεις στὴν χώρα μας∙ πόλος ἕλξεως τοῦ ξένου κεφαλαίου γίνονται πλέον οἱ δυναμικοὶ μας κλάδοι, διότι εἶναι ἀνταγωνιστικοὶ στὴν παγκόσμια ἀγορά, τουρισμός, ψηφιακὴ τεχνολογία, ἐνεργειακὲς πηγές, βιομηχανίες αἰχμῆς, ναυτιλία, μεταφορές, χάρις στὴν γεωγραφική μας θέση. Γιὰ τὴν μικρὴ Ἑλλάδα εἶναι πολλοὶ αὐτοὶ οἱ κλάδοι.