Παρακολουθήσεις Ἀμερικανῶν

Οἱ παρακολουθήσεις τῶν ἡλεκτρονικῶν ἐπικοινωνιῶν ξένων ἡγετῶν ἀπ’ τὴν Ἀμερικανικὴ Ὑπηρεσία Ἀσφαλείας ἔχει ὑποχωρήσει ὡς θέμα στὸν τύπο, ἀλλὰ ὄχι καὶ διπλωματικά∙ τὸ γερμανικὸ ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν ἀπάντησε στὸ ἀμερικανικὀ ὅτι, οἱ ἐξηγήσεις ποὺ ἔδωσε γιὰ τὶς παρακολουθήσεις, ἀκόμη καὶ τοῦ τηλεφώνου τῆς Ἀγκέλας Μέρκελ, εἶναι ἀνεπαρκεῖς, ἐνῶ καὶ στοὺς Γερμανοὺς πραγματογνώμονες ποὺ ἐπισκέφθηκαν τὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες δεν παρουσιάσθηκαν τὰ πλήρη στοιχεῖα. Τὸ πρόβλημα ἀπασχολεῖ σοβαρὰ ἀπὸ καιρὸ τὶς δύο χῶρες, ἔστω κι ἂν ἡ οὐκρανικὴ κρίση τὸ ἐπισκίασε ἀρκετά∙ τὸ Βερολίνο ἐπιμένει ὅτι εἶναι ἀπαράδεκτη τακτικὴ ἡ παρακολούθηση τῶν τηλεφώνων καὶ μἀλιστα μεταξὺ φίλων χωρῶν. Ἄλλωστε τελευταῖα ἔχουν περιορισθεῖ ἀρκετὰ σὲ ἡγετικὸ ἐπίπεδο οἱ ἐπαφὲς τῶν δύο κυβερνήσεων.