Δορυφόροι τοῦ κλίματος

Ὁ Εὐρωπαϊκὸς Ὀργανισμὸς Διαστήματος, (ESA) ἔθεσε σὲ λειτουργία τὸν δορυφόρο Sentinel, σὲ τροχιὰ ὕψους ἑπτακοσίων χιλιομέτρων, μὲ ἀποστολὴ τὴν παρακολούθηση τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος τῆς γῆς∙ ὁ δορυφόρος ἐκτοξεύθηκε ἀπ’τὸ κοσμοδρόμιο Γκουροῦ τῆς Γουιάννης, μὲ πύραυλο Σογιοὺζ καὶ ἀποτελεῖ τὸν πρῶτο ἑνὸς συστήματος τριῶν δορυφόρων, ποὺ θὰ ὁλοκληρθεῖ ἐντὸς διετίας, γιὰ τὴν συστηματικὴ κάλυψη ὁλοκλήρου τῆς ἐπιφανείας τοῦ πλανήτου. Πρόκειται γιὰ τὴν πρώτη συστηματικὴ καταγραφὴ τοῦ γηίνου περιβάλλοντος, ἡ ὁποία θὰ ἐπιτρέψει τὴν παρακολούθηση τῶν φυσικῶν φαινομένων καὶ τὴν προστασία ἀπὸ ἀκραῖες καταστροφές∙ τὶς τελευταῖες δεκαετίες πολλαπλασιάζονται τὰ ἀκραῖα φαινόμενα, ἀποτέλεσμα τῆς ἐπιδεινώσεως τοῦ κλίματος καὶ τοῦ φαινομένου τοῦ θερμοκηπίου. Προληπτικὸ χαρακτήρα ἔχουν οἱ καταγραφὲς γιὰ τὴν ἀνθρωπότητα.