Εὐρωζώνη, Γερμανία τολμηρὴ

Στὴν Εὐρωζώνη ἡ Γερμανία ἀποτελεῖ πλέον τὴν μοναδικὴ μεγάλη χώρα μὲ πρωτοβουλίες γιὰ τὴν άνάκαμψη τῆς οἰκονομίας καὶ τὴν προώθηση τῆς πολιτικῆς της συνοχῆς∙ ἡ Γαλλία παραμένει παγιδευμένη στὰ οἰκτρὰ γιὰ τοὺς Σοσιαλιστὲς ἀποτελέσματα τῶν δημοτικῶν ἐκλογῶν καὶ ἐν ἀναμονῇ τῶν πρωτοβουλιῶν τοῦ νέου πρωθυπουργοῦ. Ὁ Φρανσουὰ Ὁλλὰντ δείχνει σὰν νὰ ἀποσύρθηκε στὰ παρασκήνια, ἴσως ὅχι μόνο λόγω τῆς συντριβῆς στὸ ἐσωτερικό, ἀλλὰ καὶ ἐξ αἰτίας τῆς φιλοατλαντικῆς ἐξωτερικῆς πολιτικῆς∙ στὴν Ἰταλία ὁ Ματτέο Ρέντσι ἔχει ἐγκατασταθεῖ μονίμως στὰ τηλεπαράθυρα κι ὅλοι διερωτῶνται πότε ἀσχολεῖτα μὲ τὰ τόσα προβλήματα τῆς χώρας. Ἔτσι ὅλη ἡ εὐθύνη βαρύνει τὴν Ἀγκέλα Μέρκελ, γιὰ τὴν προώθηση τῆς ἐπιλύσεως τῶν εὐρωπαϊκῶν προβλημάτων∙ στὰ πλαισία αὐτὰ ἐντάσσεται καὶ ἡ ἐπίσκεψή της τὴν Παρασκευὴ στὴν Ἀθήνα∙ προσφέρει τὴν ὑποστήριξή της πρὸς τὴν χώρα μας γιὰ τὴν ἔξοδό της ἀπ’ τὴν κρίση καὶ τὴν εὐρωπαϊκὴ συνοχή.