Ἀπογοήτευση Ναπολεοντίσκου

Ἡ ὁμιλία τοῦ Ναπολεοντίσκου στὸ Βελλίδειο τῆς Θεσσαλονίκης ἀποτέλεσε παταγώδη ἀποτυχία γιὰ τὸν ἴδιο καὶ τὴν ἀντιπολίτευση∙ τὰ καθίσματα δὲν γέμισαν κι ἡ ὑποδοχὴ ἦταν ψυχρὴ ἕως παγερή, ἐνῶ καὶ ὁ ἴδιος μετὰ βίας θυμήθηκε τὸ ὄνομα τῆς ὑποψηφίου περιφερειάρχου Κεντρικῆς Μακεδονίας. Οἱ ἐπικρίσεις στὴν Κουμουνδούρου πολλαπλασιάζονται, διότι βλέπουν τὶς κεντρόφυγγες τάσεις, ἐνῶ ἡ ἀποδοκιμασία τῶν θέσεων τοῦ Γιάννη Δραγασάκη ὁδήγησε σὲ ἀντιδράσεις καὶ ἐκ μέρους τῶν φίλων τῶν βιομηχάνων στὶς τάξεις της∙ ὅλο καὶ περισσότεροι πιστεύουν ὅτι δὲν ἐξασφαλίζεται ἡ πρώτη θέση χωρὶς ἀλλαγὴ πολιτικῆς, ἀλλὰ φαίνεται δύσκολη ἂν ὄχι ἀδύνατη ἡ ἐπικοινωνία μὲ τὸν κόσμο τῆς ἀγορᾶς. Στὰ ὑπόλοιπα κόμματα οἱ διαλυτικὲς τάσεις, μὲ τὴν ἐξαίρεση τοῦ ΚΚΕ, καταγράφονται κι ἀπ’ τὴν ἀδυναμία τους συμπληρῶσαι τὶς καταστάσεις ὑποψηφίων γιὰ εὐρωεκλογὲς καὶ αὐτοδιοικητικές∙ οἱ πράξεις βίας καὶ ἀπειλῶν διώχνουν τὸν κόσμο, ἀκόμη καὶ τοὺς φιλικὰ διακείμενους προηγουμένως.