Γαλλογερμανικὴ συμφωνία

Σὲ συμφωνία κατέληξαν οἱ ὑπουργοί, Οἰκονομικῶν καὶ Συντονισμοῦ, τῆς Γαλλίας μὲ τὸν Γερμανὸ συνάδελφό τους, κατὰ τὴν προχθεσινὴ συνάντησή τους στὸ Βερολίνο, σὲ ὅλα τὰ θέματα∙ εἶναι ἡ πρώτη ἐπίσκεψη στὸ ἐξωτερικὸ ὑπουργῶν τῆς νέας γαλλικῆς κυβερνήσεως, μὲ ἔμφαση στὸν γαλλογερμανικὸ ἄξονα. Οἱ Μισὲλ Σαπὲ καὶ Ἀρνὼ Μοντεμποὺρ ὑποσχέθηκαν στὸν Βόλφαγκανγκ Σώυμπλε, τὴν ταχύτερη δυνατὴ ἐφαρμογὴ τῶν μεταρρυθμίσεων στὴν χώρα, τὴν περικοπὴ δημοσίων δαπανῶν πενῆντα δις εὐρὼ καὶ τὴν ἰσοσκέλιση τοῦ προϋπολογισμοῦ, ἐνῶ ἀποδέχθηκαν καὶ τὴν ἐπιβολὴ τοῦ τέλους τῶν χρηματιστηριακῶν συναλλαγῶν στὴν Εὐρωζώνη∙ ἡ ἐφαρμογὴ τοῦ τελευταίου κατέστη δυνατή, διότι εἶναι εὔκολος ὁ ἔλεγχος τῆς κινήσεως τῶν κερδοσκοπικῶν κεφαλαίων, μετὰ τὴν καθιέρωση τῆς ἑνιαίας τραπεζικῆς ἀγορᾶς. Στὰ οἰκονομικὰ τὸ Παρίσι ἐπανέρχεται στὴν εὐρωπαϊκή του ταύτιση, ἀλλὰ ἀπομένει ἡ ἐξωτερικὴ πολιτική∙ εἶχε ταυτισθεῖ πλήρως μὲ τοὺς Ἀμερικανοὺς στὴν συριακὴ καὶ οὐκρανικὴ κρίση. Θὰ διαφοροποιηθεῖ πλέον ἀπὸ τώρα;