Οὐκρανία, ἔκρηξη Ντόνετσκ

Στὸ Ντόνετσκ μετατοπίσθηκε πλέον ἡ ἔκρηξη στὴν Οὐκρανία, μὲ τοὺς ρωσόφωνους διαδηλωτὲς ἔχειν καταλάβει τὸ κυβερνεῖο καὶ προκηρύξει δημοψήφισμα γιὰ τὶς 18 Μαΐου∙ στὸ Χάρκοβο, τὸ κυβερνεῖο ἀνεκατελήφθη ἀπ’ τὶς ἀστυνομικὲς δυνάμεις, ἀλλὰ χωρὶς ἰδιαίτερη βία, ἐνῶ ἡ ἀναταραχὴ ἐξαπλώνεται στὶς ὑπόλοιπες ἀνατολικὲς καὶ νότιες ἐπαρχίες. Ἡ μεταβατικὴ κυβέρνηση τοῦ Κιέβου δείχνει ὅτι ἀδυνατεῖ ἐλέγξειν τὴν κατάσταση, καθὼς καὶ οἱ ἀστυνομικὲς δυνάμεις ἀποφεύγουν τὶς συγκρούσεις μὲ τοὺς διαδηλωτές, ἂν δὲν ἔχουν ἄλλες διαθέσεις στὴν πράξη∙ ἡ κυβέρνηση τοῦ Κιέβου κατηγορεῖ τὴν Ρωσία γιὰ ἀνάμιξη στὰ ἐσωτερικά της καὶ ἡ Οὐάσιγκτον ζητάει ἀπ’ τὴν Μόσχα νὰ μὴν παρέμβει, ἀλλὰ τὸ Κρεμλίνο ἀπαντάει μὲ προειδοποιήσεις νὰ μὴν ἀσκήσουν βία κατὰ τῶν ρωσόφωνων διαδηλωτῶν. Ἡ κατάσταση παραμένει συγκεχυμένη, διότι εἶναι ἐμφανὲς ὅτι ἡ μεταβατικὴ κυβέρνηση δὲν διαθέτει τὴν κρατικὴ ἰσχὺ, ὲνῶ καὶ στὸ Κοινοβούλιό της οἱ βουλευτὲς πέφτει πολὺ ξύλο.