Πτωτικὲς τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν πτωτικὲς τάσεις, μὲ τὴν ἐξαίρεση τῆς Σαγκάης, ἐνῶ στὴ Δύση παρατηρεῖται ἐπιφυλακτικότης∙ τὸ εὐρὼ βελτιώθηκε στὰ 1,3775 δολλάρια, ἀλλὰ ὑποχώρησε στὰ 141,0999 γιέν, ἐνῶ ἀνέβηκε ὁ χρυσός, 1314,75, καὶ τὸ πετρέλαιο, 106,40. Οἱ ἐπενδυτὲς ἔδειξαν ὅτι ἀνησυχοῦν ἀπ΄ τὰ νέα γεγονότα στὴν Ἀνατολικὴ Οὐκρανία, τὰ ὁποῖα δὲν ἀφοροῦν μιὰ μικρὴ ἐπαρχία της, ὅπως ἦταν ἡ Κριμαία, ἀλλὰ τὴν καρδιὰ τῆς βαρειᾶς βιομηχανίας της∙ οἱ Ρωσόφωνοι δὲν δείχνουν σημάδια ὑποχωρήσεως, ἀλλὰ τὸ ἀντίθετο, καθὼς γνωρίζουν ὅτι ἔχουν μαζί τους τὴν μεγάλη πλειοψηφία τῶν ἀναταλικῶν περιοχῶν. Ἀκόμη καὶ ἡ συμφωνία Γερμανῶν καὶ Γάλλων, γιὰ τὴν οἰκονομικὴ πολιτικὴ τῆς Εὐρωζώνης δὲν ἐπηρέασε τὸ κλίμα τῶν ἀγορῶν, διότι τὴν θεωροῦν ὡς αὐτονόητη κι ἀναμένουν τὴν ἐφαρμογή της στὴν πράξη, ὅπως τὴν ψήφιση στὸ Εὐρωκοινοβούλιο τῆς συμφωνίας γιὰ τὴν φορολόγηση τῶν χρηματιστηριακῶν πράξεων, ἐπομένως καὶ τοῦ ἐλέγχου τῶν κερδοσκόπων.