Συντεχνίες, κόμματα μαζὶ

Ἡ συμπόρευση τῶν κομμάτων τῆς ἀντιπολιτεύσεως μὲ τὶς συντεχνίες ἐπιβεβαιώθηκε πάλι στὴν χθεσινὴ ἀπεργία, μὲ τὶς σαρακοφαγωμένες διαδηλώσεις καὶ τὰ ἀναχρονιστικὰ συνθήματα∙ ἡ ἀποκοπή τους ἀπ’ τὸν κόσμο τῆς ἀγορᾶς εἶναι μᾶλλον ὁριστική, χωρὶς διαύλους ἀνασυνδέσως. Ἡ ἀγορὰ χαίρεται γιὰ τὴν ἐπιτυχὴ ἔκδοση τοῦ ὁμολόγου, διότι ἀνοίγει ἔτσι ὁ δρόμος γιὰ τὴν ὁμαλοποίηση τοῦ τραπεζικοῦ συστήματος καὶ τὴν διοχέτευση τῆς ζωογόνου ρευστότητος στὶς ἐπιχειρήσεις∙ οἱ μικρομεσαῖοι πρωτίστως μόχθησαν τὴν περασμένη διετία, γιὰ τὴν διατήρηση τῶν ἐπιχειρήσεών τους ἢ τὴν ἐπαναλειτουργία πολλῶν, μὲ τὰ δόντια, καὶ προσέφεραν τὸ πρωτογενὲς πλεόνασμα, γιὰ διεθνῆ χρήση, ἀλλὰ τὴν μείωση τῆς ὑφέσεως ἀπὸ 7% τὸ 2012, σὲ 3,8% τὸ 2013, καὶ ἀνάκαμψη τὸν Ἰανουάριο. Ὁ κόσμος τῆς ἀγορᾶς διαπιστώνει ἕνα τουλάχιστον πρᾶγμα, τὴν ἀλαλία τῆς ἀντιπολιτεύσεως, ἡ ὁποία δίδει τὴν ἐντύπωση ὅτι ἐπιδιώκει ἐπιστροφὴ στὴν κατάθλιψη τῆς τετραετίας καὶ ἀναβίωση τῶν κρατικοδίαιτων.