Ἀποζημίωση προέδρου Κύπρου

Ὁ παραιτηθεὶς προσφάτως καὶ μετὰ ἀπὸ πολλὲς πιέσεις πρόεδρος τῆς Κεντρικῆς Τραπέζης τῆς Κύπρου πῆρε ἀποζημίωση 265000 εὐρώ, ἀφορολόγητα καὶ κατατεθειμένα σὲ τράπεζα τῆς Ἀγγλίας∙ ὁ Πανίκος Δημητριάδης εἶχε διορισθεῖ ἀπ’ τὸν προηγούμενο πρόεδρο κι ἔκανε τὸν ἀριστερῶν πεποιθήσεων, ἀλλὰ ἀρνιόταν νὰ παραιτηθεῖ, ἐπικαλούμενος διατάξεις τῆς Εὐρωπαϊκῆς Κεντρικῆς Τραπέζης. Τελικὰ ἡ κυβέρνηση ἄλλαξε τὴν σύνθεση τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τῆς τραπέζης κι ἔχασε τὴν πλειοψηφία, ὁπότε ὑποχρωτικὰ παραιήθηκε, ἀλλὰ ζήτησε ὁλόκληρη τὴν ἀποζημίωσή του, παρὰ τὶς περικοπὲς σὲ μισθοὺς καὶ συντάξεις ποὺ ἐπέβαλε ἡ τρόικα στὴν μεγαλόνησο∙ ὁ πρόεδρος δὲν δέχθηκε ὅτι ἰσχύουν αὐτὲς γιὰ τὸν ἴδιο κι ἐγκαταλείπει τὴν Κύπρο, ἐνῶ διενεργεῖται ἐσπευσμένως δικαστικὴ ἔρευνα εἰς βάρος του.