Ἀνοδικὲς τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνοδικὲς τάσεις, ἀλλὰ σταθεροποιητικὲς στὴν Σαγκάη, μετὰ τὴν προχθεσινὴ ἄνοδο∙ τὸ εὐρὼ διατηρήθηκε στὰ ἴδια ἐπίπεδα, 1,3777 δολλάρια, καὶ βελτιώθηκε στὰ 140,7485 γιέν, ἐνῶ ὑποχώρησε ὁ χρυσός, 1309,75, καὶ ἀνέβηκε τὸ πετρέλαιο, 107,93. Οἱ ἐπεδνυτὲς θεώρησαν εὐνοϊκὲς τὶς προβλέψεις τοῦ Διεθνοῦς Νομισματικοῦ Ταμείου γιὰ ἀνάκαμψη τῆς διεθνοῦς οἰκονομίας, μὲ καλύτερες γιὰ τὶς ἀναδυόμενες χῶρες∙ ἡ ἐπιδείνωση τῆς κρίσεως στὴν Οὐκρανία δὲν ἐπηρεἀζει τοὺς οἰκονομικοὺς κύκλους, οἱ ὁποῖοι δὲν διαβλέπουν ἀνεξέλεγκτες
ἐπιπτώσεις, παρὰ μόνο τὴν ἀποδυνάμωση τῆς μεταβατικῆς κυβερνήσεως τοῦ Κιέβου. Ἀντιθέτως ἀναμένουν βελτίωση τῆς οἰκονομίας τῆς Γαλλίας, μὲ τὴν νέα κυβέρνηση, ἂν καὶ τὰ σχόλια τοῦ γαλλικοῦ τύπου εἶναι ἀνάμικτα μέχρι ἀρνητικὰ γιὰ τὸν πρωθυπουργό, τὸν ὁποῖο χαρακτηρίζουν ὡς ὁλλαντικῆς ἀποκλίσεως∙ πιστεύουν ὅμως στὴν ἐνίσχυση τοῦ γαλλογερμανικοῦ ἀξονος στὴν Εὐρωζώνη καὶ στὴν ἐπανεκκίνηση τῶν μηχανισμῶν γιὰ ἄσκηση ἐπεκτατικῆς πολιτικῆς. Ἡ περίοδος ἀναμονῆς ἔχει λήξει.