Ἀγκέλα Μέρκελ, γιὰ προώθηση ἐπενδύσεων

Στὴν προώθηση τῶν ἐπενδύσεων στὴν Ἑλλάδα ἀποβλέπει ἡ Ἀγκέλα Μέρκελ, τὴν ἑπομένη τῆς ἐπιτυχοῦς ἐκδόσεως τοῦ ὁμολόγου μας∙ ἡ καγκελάριος τῆς ἰσχυρότερης εὐρωπαϊκῆς οἰκονομιας θὰ προεδρεύσει πρῶτα σὲ δύο συσκέψεις, μαζὶ μὲ τὸν πρωθυπουργό -ἰδιωτῶν ἐπενδυτῶν καὶ δημοσίων παραγόντων-, γιὰ τὴν ἐπιτάχυνση τῶν προγραμματισμένων σχεδίων καὶ μετὰ θὰ ἔχουν συνάντηση οἱ δυό τους στὸ Μέγαρο Μαξίμου. Ἡ στιγμὴ εἶναι ἡ κατάλληλη, διότι πολλὰ γερμανικὰ κεφάλαια ἐνδιαφέρονται γιὰ ἐπενδύσεις στοὺς δυναμικούς μας κλάδους, ποὺ δὲν εἶναι καθόλου λίγοι∙ ἡ ἀπογείωση τῆς οἰκονομίας θεωρεῖται δεδομένη ἀπ’ τοὺς διεθνεῖς οἰκονομικοὺς κύκλους, ἐπειδὴ ἔχει ἀρχίσει ἡ τουριστικὴ περίοδος, μὲ ἅλμα στὴν ἄφιξη τουριστῶν, σὲ σύγκριση μὲ πέρυσι, ἀλλὰ καὶ οἱ κλάδοι τῆς ψηφιακῆς τεχνολογίας ἔχουν ἐκτιναχθεῖ, 88,5%, σὲ ἕναν χρόνο.