Ἀκριβὴς βομβιστικὴ ἐπίθεση

Ἡ βομβιστικὴ ἐπίθεση στὸ ὑποκατάστημα τῆς Τραπέζης τῆς Ἑλλάδος στὴν ὁδὸ Ἀμερικῆς χαρακτηρίζεται ἀπ’ τὴν προσεκτικὴ τοποθέτησή της, ἀλλὰ καὶ τοὺς συγκεκριμένους στόχους της∙ στὴν ἀνακοπὴ τῆς ἀνακάμψεως τῆς οἰκονομίας καὶ στὴν πολιτικὴ ἀποσταθερποίηση ἀπέβλεπαν, μὲ πρόβλεψη γιὰ τὴν ἀποφυγή θυμάτων. Γνωρίζουν οἱ τρομοκράτες ὅτι δὲν ἔχουν ἀπήχηση στὸν κόσμο, οὔτε κἂν στοὺς συνοδοιπόρους τους, ἐπειδὴ ἀποδεδειγμένα τὸ σύνολο τῆς κοινῆς γνώμης πιστεύει ὅτι κινεῖται στὴν ἴδια κατεύθυνση καὶ σίγουρα ἀπ’ τὰ ἴδια κέντρα τῶν κερδοσκοπικῶν κυκλωμάτων∙ ἡ ἐμμονή τους στὴν χρεωκοπία τῆς οἰκονομίας ἔχει πείσει τοὺς πάντες, ὅπως καὶ οἱ διασυνδέσεις τους μὲ ξένες μυστικὲς ὑπηρεσίες ὡς ἐπικουρία στὴν ἐκτέλεση τῶν ἐπιχειρήσεών τους. Ἡ ὁμόθυμη καταδίκη τοῦ πολιτκοῦ κόσμου ἐπιβέβαιώθηκε μὲ κάποιες ἀναμενόμενες παραλλαγές∙ ἀλλὰ καὶ ἡ ἀδυναμία τῆς ΚΥΠ γιὰ τὸν ἐντοπισμό τους καταγράφεται, ἔτσι ἀποδεικνύεται ὅτι εἶναι πολλὰ τὰ κενὰ στὶς ὑπηρεσίες της.