Οὐκρανία, ἀναμονὴ διαλόγου

Στὴν δοκιμασία τοῦ διαλόγου παραπέμπεται ἡ οὐκρανικὴ κρίση, τόσο στὸ ἐσωτερικὸ ὅσο καὶ διεθνῶς∙ ἡ συνάντηση, Ρώσων, Ἀμερικανῶν, Εὐρωπαίων θὰ γίνει τὴν ἑπόμενη ἑβοδμάδα, ὅπου ἔχουν προσκληθεῖ καὶ οἱ Οὐκρανοί, ἀλλὰ οἱ Ρῶσοι πιέζουν γιὰ συμμετοχὴ καὶ τῶν Ρωσοφώνων∙ στὴν Οὐκρανία, ἡ κυβέρνηση πρότεινε ἀτιμωρησία στοὺς καταληψίες τῶνκυβερνείων τοῦ Ντόνετσκ καὶ τοῦ Λουνάτσκ, ἐὰν ἀποχωρήσουν εἰρηνικά. Ἡ πρόταση ἑρμηνεύεται ὡς ἔνδειξη ἀδυναμίας, καὶ μᾶλλον ἐνισχύει τοὺς διαδηλωτές, καθὼς σὲ ἀναταραχὴ βρίσκονται ὅλες σχεδὸν οἱ ἀνατολικὲς καὶ νότιες ἐπαρχίες∙ στὸ Κίεβο ὁ ξυλοδαρμὸς στὸ Κοινοβούλιο συνέβαλε στὴν προβολὴ τῶν κομμουνιστῶν βουλευτῶν καὶ κυρίως τῆς γυναίκας ποὺ ἔδειρε τοὺς ἀκροδεξιοὺς συναδέλφους της. Οἱ ἀμερικανικὲς ἀπειλὲς γιὰ οἰκονομικὲς κυρὠσεις κατὰ τῆς Ρωσίας ἐκφυλίζονται, καθὼς οἱ Εὐρωπαῖοι τηροῦν συστηματικὰ ἀποστάσεις ἀσφαλείας.