Οἰκονομία, ὥρα ἐπιστροφῶν

Ἡ ὥρα τῆς ἀνταποδόσεως πρὸς τὰ χαμηλότερα εἰσοδηματικὰ στρώματα καὶ στὶς μικρομεσαῖες ἐπιχειρήσεις ἔφθασε∙ οἱ Βρυξέλλες ἄναψαν τὸ πράσινο φῶς γιὰ τὰ φιλολαϊκὰ καὶ ἀναπτυξιακὰ μέτρα στὴν Ἑλλάδα, χάρις στὸ πρωτογενὲς πλεόνασμα καὶ στὴν ἔξοδο στὶς ἀγορές, μὲ ἀποτέλεσμα τὴν ἄνεση δανεισμοῦ τῶν μεγάλων ἑταιρειῶν, ὅπως ἄρχισαν πλέον πρῶτες οἱ τράπεζες. Ὁ ψυχολογικὸς ἀντίκτυπος εἶναι ὁ σημαντικὸς παράγων, διότι ἐνισχύει τὶς πρωτοβουλίες ὅλων, μικρῶν καὶ μεγάλων ἐπιχειρηματιῶν, γιὰ τὴν προώθηση τῶν σχεδίων τους∙ αὐτὴ εἶναι πάντα ἡ ἔναρξη τῆς πορείας γιὰ τὴν ἔξοδο ἀπ’ τὴν κρίση καὶ οἱ προοπτικὲς εἶναι αἰσιόδοξες. Τὸ θέμα μετατρέπεται σὲ βασικὸ ἐπιχείρημα στὴν προεκλογικὴ περίοδο, διότι συνοδεύεται κι ἀπ’ τὶς ἀντίστοιχες νομοθετικὲς ρυθμίσεις∙ ἄμεση προέκτασή τους εἶναι ἡ διοχέτευση ρευστότητος ἀπ’ τὶς τράπεζες στὴν οἰκονομία, τὴν ὁποία περιμενουν οἱ ἐπιχειρηματίες ὅπωςς τὰ πρωτοβρόχια μετὰ ἀπὸ μακρὰ ξηρασία. Κρίσιμες παρεμβάσεις γιὰ τὶς ἐκλογές.