Ὑποχώρηση Ναπολεοντίσκου

Τὴν ἀνάγκην φιλοτιμίαν ποιούμενος ὁ Ναπολεοντίσκος ἐπιστράτευσε τὸ σύμβολο τῆς ἀντιστάσεως στὴν Κατοχὴ γιὰ τὴν ἄμβλυνση τῶν δεσμεύσεών του στὴ Θράκη∙ ἡ ἐνδοτικότης στὰ ἐθνικὰ θέματα ἀποδεικνύεται πάγια πολιτική του, ὅπως φαίνεται ἀπ’ τὶς θέσεις κορυφαίων στελεχῶν του στὸ Μακεδονικὸ καὶ στὰ ἑλληνοτουρκικά. Ἐὰν στὴν ψηφιακὴ ἐποχὴ δὲν μποροῦν νὰ ἀξιολογήσουν τὴν προϊστορία τῶν ὑποψηφίων, τότε πῶς θὰ κυβερνήσουν τὴν χώρα; Αὐτὰ εἶναι δικαιολογίες γιὰ μικρὰ παιδιά∙ ὁ Μανώλης Γλέζος ἀποκήρυξε τὶς τουρκόδουλες ἀπόψεις, ἀλλὰ ὁ ὑποψήφιος δὲν παραιτήθηκε, οὔτε ἡ Πολιτικὴ Γραμματεία τὸν ἀπέπεμψε, παρὰ τὸν διατήρησε στὴν θέση του. Δηλαδή, ὁ πρόεδρος ἀποδέχεται τὶς ἀπόψεις του κι ἀπομένει στὸν ἀντιστασιακὸ νὰ ὑποστεῖ τὴν συνεργασία μαζί του!