Γαλλία, τροχοπέδη Εὐρώπης

Σὲ τροχοπέδη τῆς πολιτικῆς συνοχῆς τῆς Εὐρώπης μετατρέπεται ἡ Γαλλία μὲ τὴν σοσιαλιστική της κυβέρνηση∙ οἱ καθυστερήσεις ἐκ μέρους της σὲ ἀποφάσεις γιὰ τὰ ἐσωτερικὰ καὶ τὰ διεθνῆ εἶναι πολλές, ἀπ’ τὴν ἐφαρμογὴ αὐστηρᾶς δημοσιονομικῆς πολιτικῆς μέχρι τὸ οὐκρανικό, ἐνῶ ἀκόμη καὶ στὸ θέμα τῆς πρωτοπόρου ἐνεργειακῆς βιομηχανίας Alstom ἐμφανίζεται ἐπικλινὴς στὴν παραχώρησή της στὴν ἀμερικανικὴ General Electric. Ἡ κατάρρευση τῆς δημοτικότητός του, ἡ συντριβὴ στὶς περιφερειακὲς ἐκλογές, καὶ ἡ ἀναμενόμενη ἐπανάληψή της στὶς εὐρωπαϊκές, μαζὶ μὲ τὶς δυσκολὶες τοῦ Μανουὲλ Βάλς, δίδουν στὸ Παρίσι εἰκόνα πλήρους ἀποδιοργανώσεως∙ ὁ Φρανσουὰ Ὁλλὰντ φαίνεται εὐνοεῖν τοὺς Ἀμερικανοὺς γιὰ τὴν Alstom, ἀλλὰ ἡ πρόταση τῆς Siemens προσελκύει ἀρκετὰ τὸ ἐνδιαφέρον τῶν Γάλλων καὶ τῶν Εὐρωπαίων. Ἤδη στὸ ἐσωτερικὸ μιλοῦν γιὰ τὴν ἀνάγκη νέας ἐπαναστάσεως καὶ χαρακτηρίζουν τὸν πρόεδρο μὲ τὸν Λουδοβῖκο ΙΣΤ, μὲ πλήρη ἀποκοπὴ ἀπ’ τὸν λαό του.