Οὐκρανία, ἀδιέξοδο διεθνῶς

Τὸ ἀδιέξοδο παρατείνεται στὸ οὐκρανικό, μὲ ἔντονες ἀντεγκλήσεις Ἀμερικῆς καὶ Ρωσίας, ἀλλὰ καὶ τὶς δύο πλευρὲς στὸ ἐσωτερικὸ ἀμετακίνητες∙ σήμερα συνεδριάζουν στὶς Βρυξέλλες οἱ 28, ἀλλὰ δὲν προβλέπεται ἀπόφαση γιὰ τὴν ἐπιβολὴ οὐσιαστικῶν κυρώσεων κατὰ τῆς Μόσχας, διότι ἔχουν ἐπιφυλάξεις, Γερμανία, Ἱσπανία, Βέλγιο, Ἑλλάς, Αὐστρία, Φιλανδία καὶ ἄλλες. Ἡ κράτηση τῶν ὀκτὼ παρατηρητῶν τοῦ ΟΑΣΕ στὸ Σλοβιάνσκ ἀπὸ τοὺς φιλορώσους ἀποδεικνύεται μέσο ἐκβιασμοῦ τοῦ Κιέβου, γιὰ τὴν ἀπελευθέρωση συλληφθέντος ἡγέτου τους∙ οἱ παρατηρητὲς δήλωσαν ὅτι δὲν ἔχουν ὑποστεῖ κακομεταχείριση, ἐνῶ ἔχουν συλληφθεῖ καὶ τρεῖς πράκτορες τῶν μυστικῶν του ὑπηρεσιῶν, οἱ ὁποῖοι παρουσιάσθηκαν δεμένοι στὴν τηλεόραση. Ἡ μεταβατικὴ κυβέρνηση παραδέχθηκε τὴν σύλληψη, ἐνῶ καὶ τὰ θωρακισμένα της στάθμευσαν μακρυὰ ἀπ’ τὶς πόλεις, ἀναγνωρίζοντας τὸν φόβο της γιὰ αὐτομόληση τῶν πληρωμάτων τους πρὸς τοὺς στασιαστές, ὅπως ἔγινε τὸν περασμένο μῆνα∙ ἡ ἐπέκταση τῆς ἐξεγέρσεως σὲ γειτονικὲς περιοχὲς θεωρεῖται δεδομένη.