Κινήσεις ἀπογνώσεως παλαιῶν οἰκογενειῶν

Οἱ παρεμβάσεις γόνων παλαιῶν πολιτικῶν οἰκογενειῶν ἀποπνέουν τὴν ἀπόγνωση τῶν ἐπιγόνων γιὰ ἐπιβίωσή τους, ἐπειδὴ βλέπουν ὅτι ὁδηγοῦνται ἐκτὸς νυμφῶνος∙ κάποια χαρακτηρίζει μικρὸ τὸ κόμμα της σήμερα, ἐνῶ εἶναι τὸ μεγαλύτερο, ἀλλὰ καὶ ἐνῶ τὸ εἶχε ἐγκαταλείψει πρὸ τετραετίας καὶ εἶχε καταβάλει τὶς μέγιστες προσπάθειες γιὰ τὴν ἀποτυχία του στὶς δύο ἐκλογὲς πρὸ πενταετίας, μὲ τὴν ἀπόδραση τῶν ἐνόχων τῆς Siemens∙ ὁ ἕτερος εἶχε διαπρέψει μὲ τὴν πεισματικὴ ἄρνησή του σὲ κάθε μεταρρύθμιση καὶ περικοπὴ δαπανῶν πρὸ πενταετίας, ἀλλὰ καὶ εἶχε κερδίσει μὲ τὸ σύνθημα «λεφτὰ ὑπάρχουν», ἐνῶ καὶ ἐπὶ ὀκτάμηνο, μετὰ τὴν ἀνάληψη τῆς ἐξουσίας, ἐπιδόθηκε μανιωδῶςἐπὶ ὀκτάμηνο σὲ ὑπονόμευση τῆς χώρας καὶ καταγγελίας τῶν Ἑλλήνων ὡς διεφθαρμένων ἀπ’ τὴν κορυφὴ μέχρι τὰ νύχια.