Ἀναθεώρηση τοῦ Συνἀγματος

Ἡ πρόταση τοῦ πρωθυπουργοῦ γιὰ ἀναθεώρηση τοῦ Συντάγματος ἐντάσσεται στὰ πλαίσια τῶν πολιτικῶν του πρωτοβουλιῶν γιὰ τὴν ἔξοδο ἀπ’ τὴν κρίση, οἰκονομική, κοινωνικὴ καὶ θεσμική∙ ὁ χρόνος εἶναι ὁ κατάλληλος γιὰ τὴν ἔναρξη τῆς συζητήσεως, ἀνεξαρτήτως τῆς ἀντιδράσεως τῆς ἀντιπολιτεύσεως, ποὺ μᾶλλον θὰ εἶναι ἀρνητικός. Ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς θὰ ἀναπτύξει αὔριο στὸ Μέγαρο Μουσικῆς τοὺς βασικοὺς ἄξονες τῆς προτάσεώς του, καθὼς κλείνει πενταετία ἀπ’ τὴν προηγούμενη ἀναθεώρηση, ὥστε μετὰ τὶς εὐρωεκλογὲς νὰ ἀρχίσει ἡ συζήτηση στὴν Βουλή∙ τὸ πολιτικὸ μήνυμα εἶναι ὅτι ὁ πρωθυπουργὸς εἶναι ἀπολύτως πεπεισμένος γιὰ τὸ ἀποτέλεσμα τῆς κάλπης, ὅτι θὰ ὁδηγήσει στὴν ἐνίσχυση τῆς κυβερνήσεως καὶ ὄχι στὴν ἀποδυνάμωσή της, καθὼς συμπληρώνεται καὶ ἀπ’ τὶς οἰκονομικὲς ἐπιτυχίες. Ὅπως πρὸ διετίας μόνος αὐτὸς εἶχε πιστέψει στὴν ἔξοδο ἀπ’ τὴν κρίση, ἔτσι καὶ στὸ συνταγματικὸ καὶ θεσμικὸ θέμα δείχνει τὸν δρόμο τῆς ἀλλαγῆς στὴν χώρα.