Ἐλάφρυνση τοῦ χρέους μας

Ἡ συζήτηση γιὰ τὴν ἐλάφρυνση τοῦ χρέους μας ἀρχίζει στὸ Γιούρογκρουπ τῆς ἑπόμενης Δευτέρας, ἀνέφερε ὁ ὑπουργὸς Οἰκονομικῶν καὶ θὰ ὁλοκληρωθεῖ τὸν Σεπτέμβριο∙ τὰ πλεονεκτήματα μας εἶναι ἀδιαμφισβήτητα, ἐνῶ καὶ οἱ ἐλάχιστες παρατηρήσεις τῆς Ἐπιτροπῆς εἶναι λιγώτερες ἀπὸ ὅσες κάνει στοὺς πλούσιους ἑταίρους. Οἱ διεθνεῖς ἀγορὲς καὶ ἡ ἑλληνικὴ ἀγορὰ τὸ θεωροῦν δεδομένο, ὅτι ἡ ἐλάφρυνση θὰ γίνει χωρὶς προβλήματα, μὲ τὴν ἐπιμήκυνση τοῦ χρέους καὶ τὴν μείωση τῶν ἐπιτοκίων, ὁπότε ἡ ἐτήσια ἐπιβάρυνση τῆς Ἑλλάδος θὰ εἶναι ἀρκετὰ ἐξυπηρετική∙ ἤδη ἡ μαζικὴ εἰσροὴ κεφαλαίων στὴν χώρα καὶ ἡ ἀνάκαμψη, χάρις στὸν τουρισμό, τὴν ψηφιακὴ τεχνολογία καὶ τὰ μεγάλα ἔργα, θεωροῦνται ἐπαρκεῖς ἐγγυήσεις γιὰ τὴν ἀπογείωση τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας. Ἀκόμη καὶ οἱ καταστροφολόγοι ἔχουν σιωπήσει ἢ ἀλλάξει τροπάριο, κι ἀπόμεινε μόνο ἡ ἀντιπολίτευση, μὲ πρῶτο τὸν Ναπολεοντίσκο στὴν διαπασῶν στὶς προβλέψεις του γιὰ χρεωκοπία καὶ καταστροφή.