Ἁγιοποίηση τῶν δύο παπῶν

Ἡ τελετὴ τῆς ἁγιοποιήσεως τῶν δύο παπῶν ἔτυχε τεραστίας προβολῆς, μὲ 800000 πιστοὺς παρακολουθεῖν αὐτὴν στὴν πλατεῖα τοῦ Ἁγίου Πέτρου καὶ δύο δις θεατῶν στὴν τηλεόραση∙ ὁ ποντίφηξ Φραγκίσκος τίμησε τὸν Ἰωάννη ΚΓ καὶ τὸν Ἰωάννη Παῦλο Β’ μὲ τὴν καθιερωμένη τελετουργία τῆς Καθολικῆς ἐκκλησίας, ἐνῶ παραβρέθηκαν δεκάδες ἀρχηγοὶ κρατῶν καὶ κυβερνήσεων ἀπὸ τὶς περισσότερες καθολικὲς χῶρες. Τὸ Βατικανὸ ἀξιοποιεῖ τὶς δυνατότητες τῶν δημοσίων σχέσεων τῆς ἐποχῆς μας, ἐνῶ ὁ σημερινὸς πάπας ἀποδεικνύεται ἱκανὸς στὴν προβολὴ τοῦ ἔργου του∙ ἡ Καθολικὴ ἐκκλησία ἐπιτρέπει τὴν ἁγιοποίηση προσώπων λίγες δεκαετίες μετὰ τὸν θάνατό τους, ἀλλὰ ἡ Ὀρθόδοξη θέτει ὡς κανόνα τὴν ἁγιοποίηση κάποιου μετὰ ἀπὸ μερικὲς γενιὲς τουλάχιστον.