Ἀμπάς, ὑπὲρ ὁλοκαυτώματος

Ὁ χαρακτηρισμὸς τοῦ ὁλοκαυτώματος, ὡς τοῦ χειρίστου ἐγκλήματος κατὰ τῆς ἀνθρωπότητος τὸν παρελθόντα αἰῶνα, ἀπ’ τὸν Μαχμοὺτ Ἀμπὰς ἀλλάζει τὴν δυναμικὴ στὴν Παλαιστίνη∙ ὁ Ὀργανισμὸς γιὰ τὴν Ἀπελεύθερωση τῆς Παλαιστίνης καὶ ἡ Χαμὰς ἔχουν ὑπογράψει συμφωνία, γιὰ τὸν σχηματισμὸ κυβερνήσεως συνεργασίας, μὲ ἀποτέλεσμα τὴν ἔντονη ἀρνητικὴ ἀντίδραση τοῦ Ἰσραὴλ καὶ τὴν διαποκὴ τοῦ διαλόγου. Τώρα ὅμως διαμορφώνονται νέες συνθῆκες καὶ δὲν μπορεῖ νὰ συνεχίσει τὴν ἄρνησή της ἡ ἰσραηλινὴ κυβέρνηση∙ φαίνεται ὅτι οἱ Παλαιστίνιοι ἔχουν ἐξασφαλίσει τὴν ὑποστήριξη κάποιων μεγάλων δυνάμεων, Ρώσων, Κινέζων, Εὐρωπαίων, πέραν τῶν ἀραβικῶν κρατῶν. Ἡ διεθνὴς κοινὴ γνώμη ἔκανε εὐμενῶς δεκτὴ τὴν δήλωση τοῦ Παλαιστινίου προέδρου, διότι τὴν θεωρεῖ ὡς πρῶτο βῆμα γιὰ τὴν ἀναγνώριση τοῦ κράτους τοῦ Ἰσραὴλ καὶ ἀπ’ τὴν Χαμάς.