Ἀσυδοσία δημοτικῶν, περιφερειακῶν ἀρχῶν

Τὸ τραγικὸ συμβὰν τῆς Ἀργυρουπόλεως δείχνει τὴν ἀσυδοσία τῶν δημοτικῶν καὶ περιφερειακῶν ἀρχῶν τὶς τελευταῖες δεκαετίες∙ ἐλάχιστος εἶναι ὁ ἔλεγχος τῶν πράξεών τους κι αὐτὸς μόνο μετὰ τὴν κρίση, ὅταν ἀποκαλύφθηκε ὅτι οἱ δημοτικὲς ἀρχὲς εἶναι οἱ πρωταγωνιστὲς τῆς διαφθορᾶς κάθε μορφῆς στὴν χώρα. Ὁ δῆμος εἰσέπραττε κανονικὰ τὸ ἐνοίκιο γιὰ τὴν ἐγκατάσταση τῶν παιγνίων, ἀλλὰ δὲν εἶχε προβεῖ σὲ κανέναν ἔλεγχο, γιὰ τὴν ἀσφάλεια καὶ τοὺς κινδύνους γιὰ τὰ μικρὰ παιδιά∙ ὁ περιφερειάρχης, ἀπ’ ἄλλη, δὲν προέβη στὸν ἔλεγχο τῶν δημοτικῶν καὶ ἄλλων ἀρχῶν, τὸ ἐὰν πράγματι τηροῦν τοὺς προβλεπόμενους κανόνες. Τὸ δυστύχημα συνέβη σὲ προεκλογικὴ περίοδο μάλιστα, ὁπότε ἀκόμη περισσότερο σιωποῦν οἱ ὑπεύθυνοι γιὰ τὸ ἔγκλημα∙ τὰ μικρὰ παιδιὰ παίζουν, ἀλλὰ οἱ κίνδυνοι παραμονεύουν.