Ἀλλαγὴ πολιτικοῦ διαλόγου

Στὴν ἀλλαγὴ τοῦ πολιτικοῦ διαλόγου καὶ στὴν ἑστίασή του στὰ θεσμικὰ προβλήματα λειτουργίας τῆς δημοκρατίας ἀποβλέπει ἡ πρόταση τοῦ πρωθυπουργοῦ γιὰ τὴν ἀναθεώρηση τοῦ Συντάγματος∙ ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς συνεχίζει τὴν ἴδια ἀντίληψη τῆς τολμηρᾶς καὶ ἐγκαίρου ἀντιμετωπίσεως τῶν προβλημάτων, ὅπως ἔκανε καὶ μὲ τὴν δεδομένη πλέον ἔξοδο ἀπ’ τὴν κρίση. Εἶχε τολμήσει πρὸ διετίας στὰ οἰκονομικά, ὅταν ὅλοι προέβλεπαν τὴν χρεωκοπία τῆς Ἑλλάδος καὶ τὴν ἔξοδο ἀπ’ τὴν Εὐρωζώνη, χάρις στὶς θυσίες τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ∙ στὸ φιλότιμό του ἀπευθύνεται καὶ πάλι, ὡς πρόταση τῆς Νέας Δημοκρατίας καὶ ὄχι κυβερνητική∙ ἡ παρουσίασή τους θὰ γίνει τὴν ἐρχόμενη Τετάρτη καὶ θὰ δεσπόσει στὴν πολιτικὴ ζωή. Τὰ κόμματα θὰ πάρουν θέση στὴ συζήτηση στὴν ἁρμόδια Κοινοβουλευτικὴ Ἐπιτροπή∙ τὸ μήνυμα στὸν κόσμο εἶναι, δὲν προβλέπονται ἀνατροπὲς στὶς εὐρωεκλογές. Ἡ κυβέρνηση, μὲ ὑψηλοὺς ρυθμοὺς ἀναπτύξεως τῆς οἰκονομίας καὶ μειώσεως τῆς ἀνεργίας, συνεχίζει.