ΟΛΠ, προσφορὲς 6 ἑταιρειῶν

Στὸν διεθνῆ διαγωνισμὸ γιὰ τὴν πώληση τοῦ 67% τοῦ Ὀργανισμοῦ Λιμένος Πειραιῶς ὑπέβαλαν προτάσεις ἕξι μεγάλες διεθνεῖς ἑταιρεῖες ἀπὸ ὁλόκληρο τὸν κόσμο∙ τὸ ἐνδιαφέρον εἶναι μεγάλο, ἐνῶ μεταξὺ αὐτῶν περιλαμβάνεται καὶ ἡ γνωστή μας κινεζικὴ COSCO, ἡ ὁποία ἤδη ἔχει ἀποκτήσει τὸν λιμένα τοῦ Ἡρακλέους καὶ ἔχει πολλαπλασιάσει τὴν διακίνηση τῶν ἐμπορευματοκιβωτίων ἀπὸ αὐτόν. Οἱ προσφορὲς διαβιβάσθηκαν στοὺς διεθνεῖς οἴκους γιὰ τὴν ἀξιολόγησή τους, οἱ ὁποῖοι καὶ θὰ ὑποβάλουν τὶς προτάσεις τους στὸ ΤΑΙΠΕΔ∙ ἡ διαδικασία προχωρεῖ μὲ ταχεῖς ρυθμούς, ἐνῶ ἀκόμη καὶ ἡ ἰαπωνικὴ SONY, προώθησε τὰ πρῶτα φορτία της μέσῳ τῆς COSCO γιὰ τὶς χῶρες τῆς Ἀνατολικῆς Εὐρώπης. Καθιερωνόμαστε πλέον ὡς μεγάλο διαμετακομιστικὸ κέντρο.