Ἀνεμοστρόβιλοι Ἀμερικῆς

Τὶς μεσοδυτικὲς πολιτεῖες τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν ἔπληξαν πάλι σφοδροὶ ἀνεμοστρόβιλοι, μὲ ἀποτέλεσμα 26 νεκροὺς καὶ πάνω ἀπὸ διακόσιοι τραυματίες∙ περισσότερο ἐπλήγησαν, Ἀρκάνσας, Ὀκλαχόμα, Ἰόβα, Μισσισίπι, καθὼς οἱ ἀνεμοστρόβιλοι σάρωσαν πολλὲς μικρὲς καὶ μεγαλύτερες πόλεις, ἐνῶ οἱ κάτοικοί τους δὲν πρόλαβαν νὰ τρέξουν στὰ καταφύγιά τους. Ἡ Μετεωρολογικὴ Ὑπηρεσία δύσκολα πολὺ μπορεῖ νὰ προβλέψει τὸ φαινόμενο, διότι ξεσποῦν ἐντελῶς αἰφνιδίως, σὲ συνθῆκες ὑψηλῶν θερμοκρασιῶν, ὅταν ἡ ἀτμοσφαιρικὴ πίεση πέσει ἀπότομα σὲ κάποιο μέρος, γιὰ ἄγνωστη μέχρι στιγμῆς αἰτία∙ φυσικὰ ὁ ἀέρας ἀπ’ τὶς γύρω περιοχὲς σπεύδει νὰ καλύψει τὸ κενό, λόγῳ τῆς διαφορᾶς τῆς πιέσεως, καὶ τότε πέφτει ἀκόμη περισσότερο ἡ πίεση στὸ σημεῖο αὐτό, ὁπότε δημιουργεῖται ὁ ἀνεμοστρόβιλος.