Οὐκρανία, διάσταση Δυτικῶν

Οἱ Δυτικοὶ βρίσκονται σὲ σαφῆ διάσταση μεταξύ τους, ὡς πρὸς τὴν ἐπιβολὴ τῶν ἀνωδύνων ἀκόμη κυρώσεων κατὰ τῆς Ρωσίας, γιὰ τὴν Οὐκρανία∙ οἱ Ἀμερικανοὶ προχώρησαν στὴν ἐπέκταση τῶν κυρώσεων καὶ σὲ ἄλλα πρόσωπα τοῦ περιβάλλοντος τοῦ Ρώσου προέδρου, ἀλλὰ οἱ Εὐρωπαῖοι παρέμειναν σὲ φραστικὲς ἀπειλές, μὲ μερικοὺς μόνο ἀκόμη. Εἶναι ἐμφανέστατη ἡ ἀδυναμία ἐξασφαλίσεως ὁμοφωνίας, παρὰ τὶς ἀγωνιώδεις προσπάθειες τῆς Βρεταννίας, ἂν εἶναι πραγματικὲς αὐτές∙ οἱ ἐξελίξεις στὸ ἐσωτερικὸ τῆς χώρας μετροῦν περισσότερο, διότι εἶναι ἐμφανὴς ἡ ἀπώλεια τοῦ ἐλέγχου τῆς καταστάσεως ἀπ’ τὴν μεταβατικὴ κυβέρνηση τοῦ Κιέβου. Οἱ πλούσιες ἀνατολικὲς ἐπαρχίες ἔχουν πλήρως αὐτονομηθεῖ οἰκονομικὰ καὶ στέλνουν ἐλάχιστα ἔσοδα στὴν πρωτεύουσα, ἐνῶ ἡ πολιτικὴ αὐτονόμηση μερικῶν, ὅπως Ντόνετσκ, ἕδρα τῆς βαρείας βιομηχανίας της, Λούχανσκ, μετατρέπεται σὲ πόλο ἕλξεως γιὰ τὶς ὑπόλοιπες∙ οἱ ἀκροδεξὲς ὁμάδες δὲν ἔχουν πρόσβαση στὶς ρωσόφωνες περιοχές, διότι ἀφοπλίζονται καὶ συλλαμβάνονται οἱ ἔνοπλοι.