Ὀμπάμα, πτώση δημοφιλίας

Ἡ δημοτικότης τοῦ Ἀμερικανοῦ προέδρου βαίνει τὴν κατιοῦσα καὶ μᾶλλον ἀνταγωνίζεται ἐκείνη τοῦ Γάλλου ὁμολόγου του∙ οἱ τελευταῖες δημοσκοπήσεις δείχνουν ὅτι, στὴν διαχείριση τῶν οἰκονομικῶν οἱ θετικὲς γνῶμες ἔχουν πέσει στὸ 42% καὶ στὸ οὐκρανικὸ στὸ 34%, τὸ χαμηλότερο γιὰ πρόεδρο σὲ θέματα ἐξωτερικῆς πολιτικῆς. Ἄλλωστε πρὸ διμήνου, ὅταν ἄρχισε ἡ οὐκρανικὴ κρίση, τὰ δύο τρίτα περίπου τῶν Ἀμερικανῶν χαρακτήριζαν ὡς πιὸ ἰσχυρὸ ἡγέτη τὸν Βλαδίμηρο Ποῦτιν καὶ γύρω στὸ 40% τὸν Μπάρακ Ὀμπάμα∙ ὁ ἀντίκτυπος στὸ ἐσωτερικὸ τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν μετράει, διότι πιστεύουν οἱ πολῖτες τους στὶς δημοσκοοήσεις, ἐνῶ καὶ αὐτὲς εἶναι ἀντικειμενικές. Ἡ ἔξοδος ἀπ’ τὸ τέλμα εἶναι τὸ χειρότερο γιὰ τὴν Οὐάσιγκτον, διότι ἡ Μόσχα διαθέτει καὶ τὸ ἀσυναγώνιστο πλεονέκτημα τοῦ ἀνεφοδιασμοῦ τοῦ Ἀφγνανιστάν.