Εὐρωκλογές, δεύτερος γύρος δημοτικῶν

Ἡ σύμπτωση τοῦ δεύτερου γύρου τῶν δημοτικῶν ἐκλογῶν μὲ τὶς εὐρωεκλογὲς ἐξελίσσεται σὲ ἐφιάλτη γιὰ τὴν ἀντιπολίτευση, ἀλλὰ περισσότερο γιὰ τὸν ΣΥΡΙΖΑ∙ οἱ καλύτερες προβλέψεις τοῦ ἐπιτελίου του δὲν τοῦ δίδουν καμμία ἐκλογὴ ἀπ’ τὴν πρώτη Κυριακὴ σὲ περιφέρεια ἢ δῆμο, ἀλλὰ οὔτε καὶ συμμετοχή του στὸν δεύτερο γύρο, μὲ ἐξαίρεση μικρῶν δήμων. Ἐὰν δὲν συμβεῖ κάτι σημαντικό, ὅπως σοβαρὸ λάθος τῆς κυβερνήσεως, τοῦ Ἀντώνη Σαμαρᾶ καλύτερα, ὁδηγεῖται στὶς εὐρωεκλογὲς ὡς ὁ χαμένος ἀπὸ χέρι∙ τὰ ἀποτελέσματα τῆς πρώτης Κυριακῆς τῶν αὐτοδιοικητικῶν ἐκλογῶν θὰ ἔχουν καταλυτικὴ ἐπίδραση στὴν ψῆφο τῆς δεύτερης. Ἀπ’ τὴν ἄλλη, στὴν Εὐρωπη κάνει τὸ πᾶν γιὰ νὰ κρατήσει τὴν θέση του στὸ περιθώριο∙ σώζεται μόνο μὲ δυναμική του παρουσία στὶς τηλεοπτικὲς συζητήσεις…